Allegretto's Labradoodle

 

Adress:
Julia Engström
Blåeldsvägen 6
572 41 Oskarshamn

Telefon: 0706-64 54 22

allegrettoshundar@outlook.com

   

Svenska LabradoodleklubbenWALAAllegretto's Labradoodle Accredited Logo 2023

Vi är anslutna uppfödare till Svenska labradoodleklubben och det internationella nätverket Worldwide Australian Labradoodle Association, WALA.